Welkom bij de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de in de provincie Noord-Holland werkzame dorpsorganisaties te behartigen en daardoor de leefbaarheid van dorpen en platteland te bevorderen. Dit wil zij bereiken door het bevorderen van deskundigheid van dorpsorganisaties, door onderlinge kennisuitwisseling tussen deze dorpsorganisaties en door op te komen voor de belangen van het platteland binnen de provincie Noord-Holland.

Nieuwsoverzicht

22 juli 2016

Dirkshorn, Groenveld en Stroet willen geen museumdorpen worden en maakten met de inwoners een ambitieus leefbaarheidsplan.

Lees verder
18 juli 2016

Broek in Waterland is het vierde Noord-Hollandse dorp op het Netwerk Duurzame Dorpen. Het dorp heeft onder andere plannen voor collectieve zonnepanelen op een boerenschuur.

Lees verder
15 juli 2016

O.a. dorpsraden en dorpshuizen kunnen weer in aanmerking komen voor een kleine financiële bijdrage van het Oranje Fonds als ze hun activiteiten voor Burendag aanmelden.

Lees verder
12 juli 2016

De LVKK heeft alle politieke partijen benaderd om concrete punten die de vitaliteit van het platteland versterkt en de actieve bewoners ondersteunen, op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. 

Lees verder

Pagina 1 van 46  > >>

Platform Dorpshuizen Noord-Holland           In de kantlijn