Welkom bij de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de in de provincie Noord-Holland werkzame dorpsorganisaties te behartigen en daardoor de leefbaarheid van dorpen en platteland te bevorderen. Dit wil zij bereiken door het bevorderen van deskundigheid van dorpsorganisaties, door onderlinge kennisuitwisseling tussen deze dorpsorganisaties en door op te komen voor de belangen van het platteland binnen de provincie Noord-Holland.

Nieuwsoverzicht

19 mei 2016

Dorpswerk Noord-Holland is de werknaam waaronder PDNH en VvKkNH de plannen voor een fusie verder vorm willen gaan geven de komende maanden. 

Lees verder
16 mei 2016

De afgelopen maanden zijn verschillende dorpen aan de slag gegaan met het opstellen van een dorpsvisie.

Lees verder
13 mei 2016

Geen bus in het dorp? Een goed vervoersnetwerk op het platteland is lastig. Samobiel is een nieuwe collectieve vervoersoplossing voor kleine kernen.

Lees verder
12 mei 2016

We pleiten als VvKkNH voor een goede bereikbaarheid van de kleine kernen en buurtschappen om deze leefbaar en vitaal te houden. 

Lees verder

Pagina 1 van 44  > >>

Platform Dorpshuizen Noord-Holland           In de kantlijn